نویسنده = عطا الماسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکرد رنگ در دیوان مولوی کُرد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-102

خلیل بیگزاده؛ آرش امین پور؛ عطا الماسی