نویسنده = مسعود دهقان
تعداد مقالات: 2
1. تصریف فعل و مقوله‌های آن در کردی کلهری بر اساس صرف زایشی باوِر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-124

مسعود دهقان؛ ابراهیم بدخشان


2. استعاره‌ی فضا در کُردی کلهری: بررسی حرف اضافه‌ی مکانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-64

مسعود دهقان