کلیدواژه‌ها = فولکلور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی عناصر عامیانه در اشعار نیما یوشیج و عبدالرحمن شرفکندی(هه‌ژار)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-93

هادی یوسفی؛ عهدیه امیری


2. «بیت» در ادب فولکلور کردی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-76

حسین میکائیلی