کلیدواژه‌ها = بختیار علی
تعداد مقالات: 2
2. نقد مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در رمان آخرین انار دنیا اثر بختیار علی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-102

شیرزاد طایفی؛ محسن رحیمی