کلیدواژه‌ها = ادبیات کتبی
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی اجتماعیات در ادبیات کردی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-80

حسین محمدزاده