کلیدواژه‌ها = مم و زین
تعداد مقالات: 3
1. ریخت‌شناسی مَم و زین اثر احمد خانی بر اساس نظریه‌ی پراپ

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-76

جمال احمدی؛ آرزو برومندی


2. بررسی عنصر جدال در دو روایت «خسرو و شیرین» نظامی و «مم و زین» خانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-44

جیهاد شکری رشید


3. جستاری در اساطیر منظومه‌ی کردی مم(mam) و زین(zin)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-74

شیرزاد طایفی؛ محسن رحیمی