کلیدواژه‌ها = شێوازی شێعریی موکریان
تعداد مقالات: 1
1. بەراییەک بۆ ناسینی شێوازی شێعری موکریانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 149-170

رەهبەر مەحموودزادە