کلیدواژه‌ها = قابلیت فهم متقابل
تعداد مقالات: 1
1. نقش عوامل فرازبان‌شناختی سن و سطح تحصیلات بر قابلیت فهم متقابل بین دو گویش کردی میانی و جنوبی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-92

منیژه میرمکری؛ غلامحسین کریمی دوستان