کلیدواژه‌ها = خسرو و شیرین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عنصر جدال در دو روایت «خسرو و شیرین» نظامی و «مم و زین» خانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-44

جیهاد شکری رشید


2. نظیره‌های کُردی خمسة نظامی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-130

سیاوش مرشدی