کلیدواژه‌ها = شێواز
تعداد مقالات: 1
1. لێکدانەوەی ئاستی زمانیی شیعری وەفایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-259

جعفر قهرمانی