کلیدواژه‌ها = گۆران
تعداد مقالات: 1
1. گۆران و هێمن لە ڕۆژنامەى کوردستان چاپى تاراندا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 261-283

10.34785/J013.2020.806

سامان عزالدین