کلیدواژه‌ها = شخصیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زندگی، احوال و آثار الماس‌خان کندوله‌‌ای (بر پایۀ نسخه‌های خطی آثار او)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-112

سید آرمان حسینی آبباریکی