نویسنده = ����������������������� ������������������ ��������
جایگاه کهن الگوی اصل مادینه در اشعار شیرکو بیکس

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-16

10.34785/J013.2020.125

ساغر سلمانی‌نژاد مهرآبادی؛ جیهاد رشید