نویسنده = جه‌عفه‌ر قه‌هره‌مانی
تعداد مقالات: 1
1. لێکدانەوەی شیعری «هەڵۆ»ی سوارە لە روانگەی پێکهاتەخوازییەوە

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-147

جه‌عفه‌ر قه‌هره‌مانی