اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نجم الدین جباری

زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=56
njabariuok.ac.ir
087-33664600

سردبیر

سید احمد پارسا

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~aparsa/
dr.ahmadparsagmail.com
087-33664600

جانشین سردبیر

بختیار سجادی

زبان و ادبیات کردی، انگلیسی، نقد و نظریه ادبی دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~bsajadi/
b.sajadiuok.ac.ir
+98 87 33664600
0000-0002-6483-5803

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عبدالرحمان آداک

ادبیات کلاسیک کردی استاد ادبیات کردی، دانشگاه ماردین ارتوکلو، ترکیه

www.artuklu.edu.tr/tr/akademik/prof-dr-abdurrahman-adak
abdurrahmanadakgmail.com
+90-482-2134002 (1764)

هیمداد حسین بکر

ادبیات کردی معاصر استاد ادبیات کردی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه صلاح الدین، اربیل، کردستان عراق

academics.su.edu.krd/hemdad.bakir
hemdad.bakirsu.edu.krd

قیس کاکل توفیق

زبانشناسی استاد زبانشناسی، گروه زبان کردی، دانشگاه سوران، کردستان عراق

sites.google.com/a/soran.edu.iq/arts-dept-kur-lang/current-staff/academic-staff
qais.kaklsoran.edu.iq
0000-0003-0237-683X

محمد محوی

زبانشناسی استاد زبانشناسی، گروه زبان کردی، دانشگاه سلیمانیه، کردستان عراق

sites.google.com/a/univsul.edu.iq/muhamed-abdulfatah/
muhamed.saeedunivsul.edu.iq
0000-0001-9106-2300

یادگار بالکی

ادبیات کردی استاد ادبیات کردی، دانشگاه سوران، کردستان عراق

yadgar.ameensoran.edu.iq
+964-7504485244

جعفر شیخ الاسلامی

زبانشناسی کاربردی و مطالعات گفتمان دانشیار زبانشناسی، دانشکده زبانشناسی و مطالعات زبان، دانشگاه کارلتون، کانادا

carleton.ca/slals/people/sheyholislami-jaffer/
jaffer_sheyholislamicarleton.ca

h-index: 12  

فواد رشید محمد

نقد ادبی دانشیار ادبیات کردی، دانشگاه صلاح الدین، کردستان عراق

fuadrashid64gmail.com
+964-7504888763

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین کریمی‌دوستان

زبان شناسی استاد زبان شناسی، دانشگاه تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/gh5karimi/
gkarimidostangmail.com
021-61112871

h-index: 5  

تیمور مالمیر

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~tmalmir/
timoormalmirgmail.com
087-33664600

فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=62&Ln=fa
f.modarresiurmia.ac.ir
044-33382271

یادگار کریمی

زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~ykarimi/en/
y.karimiuok.ac.ir
09183740853

h-index: 5  

محمدهادی مرادی

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9693037/
hadim29gmail.com
021-88692345

حسن سرباز

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~hsarbaz/
h.sarbaz1353gmail.com
087-33664600

هادی رضوان

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~hrevan/
hadirezwanyahoo.com
087-33664600

مدیر داخلی

یدالله پشابادی

زبان و ادبیات کردی استادیار زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~ypashabadi/
y.pashabadiuok.ac.ir


ویراستار کردی

ویراستار

فرهاد محمدی، ویراستار فارسی

زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات کردی دکتری زبان و ادبیات فارسی

mohammadifarhad65gmail.com
09188780279

سروه منبری، ویراستار انگلیسی

مترجمی دانشجوی دکتری مترجمی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

servehmenbarigmail.com

مظهر ابراهیمی، ویراستار کردی

زبان و ادبیات کردی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات کردی

mazharebrahimigmail.com

مشاور نمایه سازی

زانیار محمدپور

فارغ التحصیل گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

z.mohamadpourlit.uok.ac.ir
0098-991-599-2095

مدیر وب سایت

پویا مباشری

زبان و ادبیات کردی دانشجوی زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

p.mobasherilit.uok.ac.ir
0098-935-561-1881