نویسنده = عثمان دشتی
تعداد مقالات: 1
1. ئەدگارەکانى تەکنیکى هونەرى لە شیعرە کوردییەکانى جەلال مەلەکشادا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-146

عثمان دشتی؛ علی طاهر بزنجی؛ شنو محمد محمود