کلیدواژه‌ها = شعر کُردی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارکرد رنگ در دیوان مولوی کُرد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-102

خلیل بیگزاده؛ آرش امین پور؛ عطا الماسی


2. بررسی زندگی، احوال و آثار الماس‌خان کندوله‌‌ای (بر پایۀ نسخه‌های خطی آثار او)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-112

سید آرمان حسینی آبباریکی