کلیدواژه‌ها = پاێه‌مووری
تعداد مقالات: 1
1. پاێه‌مووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-144

مسعود باوان پوری؛ سکینه آزادی؛ وحید سجادی فر