کلیدواژه‌ها = معنی‌شناسی شناختی
تعداد مقالات: 2
1. معناشناسی اشاره‌گرهای مکانی در کردی: رویکردی شناختی-کاربردی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-72

محمد عزیزی؛ رحمان ویسی‌حصار


2. استعاره‌ی فضا در کُردی کلهری: بررسی حرف اضافه‌ی مکانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-64

مسعود دهقان