کلیدواژه‌ها = فره‌‌چه‌شنی
تعداد مقالات: 1
1. نووسینی پێوەریانەی فۆنێمە بڕگەییەکان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 159-175

محەمەد مەحوی