کلیدواژه‌ها = موسی و شبان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختاری داستان موسی و سنگتراش دردیوان میرزا احمد داواشی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-55

10.34785/J013.2020.942

شرافت کریمی؛ جمیل جعفری