کلیدواژه‌ها = فرآیند تصریف
تعداد مقالات: 1
1. تصریف فعل و مقوله‌های آن در کردی کلهری بر اساس صرف زایشی باوِر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-124

مسعود دهقان؛ ابراهیم بدخشان