کلیدواژه‌ها = شێوازناسیی ئەرکی
تعداد مقالات: 1
1. شێوازی شیعری چنار نامیق لە ڕوانگەی شێوازناسیی ئەرکییەوە

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-221

ئەڤین ئاسۆس حەمە؛ سافیە محمد احمد احمد