«بیت» در ادب فولکلور کردی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

چکیده

در میان مقولات متنوع ادب فولکلور کردی،«بیت» جایگاه ویژه ­ای دارد و عمده­ ی توجه مستشرقین و پژوهشگران به این حوزه بوده است. بیت، منظومه­ ی روایی(داستانی) با مضامین حماسی و غنایی است که روایت در آن، برجسته­ تر از سایر نمونه­ های مشابه در ادب فولکلور کردی است و تفاوت­ هایی نیز با آثار دیگر از این نوع در ادبیات دیگر ملل دارد همچون: نقالی و ترانه­ سرایی در ادب فارسی، عاشیق­ سرایی در میان ترک­ ها، بالاد انگلیسی، ویسه­ ی دانمارکی، رومانس اسپانیایی و بیلنای روسی. بیت­ سند هویت گذشته و حلقه­ ی اتصال کردها به دیروز است. بین عناصر و مفاهیم آن معنایی هست که پیش از آن که مادی باشد معنوی است و اگر درست و روشمند تحلیل و بررسی شوند ارزش‌های انکارناپذیری را عرضه می­ کنند. بیت­ ها دارای ابعاد بسیار گوناگون و گسترده­ ای هستند همچون: وسعت دایره­ ی لغات کهن و اصیل، آهنگ و موسیقی، شعر و وزن، داستان و روایت، آداب و رسوم و ابعاد تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و... . بررسی هر کدام از این ابعاد، مستلزم صرف وقت و هزینه ­ی بسیار است و هر جزئی از آن می­ تواند به صورت کتاب یا کتاب­ هایی مستقل درآید اما تاکنون نسبت به دنیای وسیع آنها تقریباً کاری انجام نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Beyt” in Kurdish Folk Literature

نویسنده [English]

  • Hosein Mikailee
Faculty member of Islamic Azad University, Bukan
چکیده [English]

“Beyt” has a special place among different topics of Kurdish folk literature and researchers have always concentrated on this field. It is a narrative poem with epic and lyrical content in which narration has a more prominent role than in similar texts in Kurdish folk literature. Also, it has some differences with similar poetic forms in other languages; for instance, epic minstrelsy in Persian, Asik songs among the Turks, English ballad, DanishWeiss, Spanish romance and the Russian Bill Nay. Beyt is a document on Kurdish identity which connects them to the past. Behind its motifs and elements there is a meaning which is more spiritual than material and, if interpreted via correct methods, it will display an undeniable value. Beyts have various and vast dimensions. For instance, rich recourses of ancient vocabulary, music and tune, verse and poetry, narration, story, culture, tradition and historiy, geography, social commentary, and so on. The study of each one of these dimensions requires long time and high expenses, and each of them can be written in a book or independent books. However, regarding their variety and richness, little studies have been done on them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdish Literature
  • Folklore
  • Beyt
  • oral literature: Types of popular literature