بازنمایی اجتماعیات در ادبیات کردی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی،گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مقاله بررسی بازنمایی موضوعات اجتماعی در ادبیات کردی است. ادبیات کردی مجموعه­‌ای پراکنده در دو قالب نظم و نثر می­‌باشد که در دو بخش کتبی و شفاهی قابل تقسیم‌بندی است. مبانی نظری این مطالعه ریشه در مبحث بازنمایی و مباحث متکثری است که در حوزه جامعه شناسی ادبیات جریان دارد. در این تحقیق از روش اسنادی و شیوه نمونه­‌گیری نظری است که طی آن شش اثر ادب کردی از هر دو بخش کتبی و نظری برای مطالعه انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می‌­دهد که تاریخ اجتماعی و مسائل و مشکلات آن در هر دو بخش کتبی و شفاهی در سطحی وسیع بازنمایی شده است و از همین راه است که بخشی از تاریخ و اجتماع را می‌توان بازخوانی و بازسازی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Social Matters in Kurdish Literature

نویسنده [English]

  • Hosein Mohammadzadeh
چکیده [English]

This Paper discusses the representation of social matters in Kurdish literature. Kurdish literature is a vast body of oral and written texts in prose and verse. The theoretical basis of this study is a combination of theoretical discussions on representation and various concept discussed in sociology. The methodology is descriptive library research using sampling. The samples are six literary works chosen from oral and written literatures. The results show that society and social matters find frequent representation in both oral and written literature so that, Kurdish literature is a good source for reconstructing and rereading Kurdish history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social matters
  • Kurdish Literature
  • oral literature
  • written literature