انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بیکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر پاره‌وقت پژوهشکده‌ی کردستان‌شناسی، دانشگاه کردستان

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

شیرکو بی­کس (1940-2013م) از شاعران آوانگارد معاصر زبان کردی، برندة جایزة ادبی «توخولوسکی» سوئد در سال 1988-1987 و اخذ لقب «همشهری» از سوی بزرگترین انجمن مدنی فلورانس است. موضوع پژوهش حاضر «انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بی­کس» است. شناساندن بهتر این سرایندة توانمند به غیرکُردزبانان، شناخت بهتر شگردهای ادبی در شعر او، شناخت بهتر سروده­‌های یک شاعر معاصر از اهداف این پژوهش محسوب می‌شود. جامعة آماری بر اساس سروده‌­های ترجمه­‌شده از وی به زبان فارسی و به روش توصیفی است. داده‌­ها به شیوة کتابخانه­‌ای گردآوری شده و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شده­‌اند. نتایج نشان می­‌دهد که ترسیم فضای ترس­‌آلود جامعة عراق در زمان حکومت بعث، بیان درد و رنج­‌های مردم جامعه و مسائلی این چنینی، به بحث آزادی در سروده­‌های او جلوه­‌ای نوین بخشیده است که تصاویر برساختة شاعر را با این مفهوم می­‌توان از مصادیق این امر دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reflection of social issues in the poems of Shirkoo Bikas

نویسندگان [English]

  • payman tabari 1
  • Sayyed Ahmad Parsa 2
  • Mohammad Ali Gozashti 3
چکیده [English]

Shirkoo Bikas (1940-2013) is a pioneer Contemporary Kurdish poet and the winner of Swidish literal award of “Tokholoski” in 1987-1988. he also won the title of “Fello- citizen” from the greatest civil society of Florance. the topic of the study is” the reflection of social issues in the poems of Shirkoo Bikas” the purposes of the study are the introduction of this competent poet to the non-kurdish- speaking people, the better knowledge to the literal techniques in the expression of one of the pivotal issues of his poem(freedom), and a better knowing of the poems of a contemporary poet. Statistic population is descriptive and based on his poems translated to persian. the data have been gathered by the libray method and analyzed by the technique of content analysis. the results show that the depiction of the fearful atmosphere of Iraqi society during the Ba, th government, the expression of the pain and fortures of the society and the issues like this have given a new manifestation to the freedom in his poems, which the images created by the poet with this concept is a justification of this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pioneer Kurdish poem
  • Contemporary Kurdish poet
  • Shirkoo bikas
  • society