تخیل خلاقانه و تصویرپردازی مبتنی بر آن در شعر شیرکو بیکس و محمود درویش (با تکیه بر ده‌ربه‌ندی په‌پووله و مدیح الظل العالی)

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

وفور عناصر خیال­‌انگیز و ایماژپردازی­‌های هنرمندانه و شاعرانه در شعر شیرکو بی­کس که به حق او را باید بزرگترین و مبرزترین شاعر نوپرداز در ادبیات کردی به شمار آورد، به قدری در خور تأمل است که چشم هر خواننده­‌ای، و تمام هوش و حواس هر شنونده­‌ای را مجذوب خود می­‌کند. از این روی، این پژوهش بر آن است که در حوزه‌ی مطالعات ادبیات تطبیقی و به روش تحلیلی ـ توصیفی، موضوع مورد نظر را در شعر این شاعر و اشعار محمود درویش شاعر نامدار و پرآوازه‌ی عرب، مورد بحث و کنکاش قرار دهد. از آن جا که جامعه‌ی آماری موضوع بس گسترده است، از هر یک از شاعران قصیده­‌ای برای این منظور برگزیده شد. استفاده‌ی ماهرانه و شاعرانه از خیال و تخیل­‌پردازی در شعر شیرکو بی­کس بسیار پررنگ­‌تر و متنوع‌­تر است؛ حال آن­‌که محمود درویش با وجود وسعت خیال و تصویرپردازی­‌اش در قصیده‌ی مورد بررسی، چندان به تخیل و گسترانیدن آن دامن نزده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creative Imagination and the Imagery Based on it in the Poetry of Sherko Bekas and Mahmoud Darwish (Relying on Derbendî Pepûle: A Long Poem and Madih al-zill al-'ali (A Eulogy for the Tall Shadow))

نویسنده [English]

  • Yadullah Pashabadi
چکیده [English]

The use of imaginative elements as well as artistic and poetic images in the poetry of Sherko Bekas is so significant that attracts the attention of every eyes reading them and every ears listening to them. It is fair enough to call Bekas the greatest and the most innovative poet in Kurdish literature. This study in the field of comparative literature seeks to investigate such images and imaginative elements in the works of Bekas, and the famous Arab poet Darwish, using an analytical-descriptive approach. In order to keep the length of this study reasonable, one selected ode from each poet is considered. The deft use of poetic fantasy and imagination is laudable in both odes; more various and more significant in Bekas, however. The poetic fantasy and imagination of Darwish is not as expanded as that of Bekas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fantasy
  • Imagination
  • Imagery
  • sherko bekas
  • Mahmoud Darwish
  • Comparative Analysis