بررسی و تحلیل اندیشه‌های شیرزاد حسن (بر اساس منتخب آثار داستانی وی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار دانشگاه شهید چمران

چکیده

شیرزاد حسن یکی از نویسنده‌های معاصر کرد است که از همان آغاز با سبک و رویه‌ای متفاوت پا به جهان نویسندگی نهاد. وی با در هم شکستن تابوها و محدودیت‌های جامعه‌ی سنتی، توانست گوشه‌هایی از اسباب درماندگی و عقب‌ماندگی‌های مردم و دردها و محنت‌های لایه‌های فرودست اجتماع خود را آشکار سازد. او نویسنده‌ای متعهد به ادبیات و جامعه است و از این روی، ادبیات را رها از هرگونه قید و بند و مرز می‌داند و تصریح می‌کند که: «من وقتی می‌نویسم هیچ چیزی را قبول ندارم». اندیشه‌ها و افکار و دیدگاه‌های این نویسنده در لابه‌لای نوشته‌هایش پراکنده است. وی در زمینه‌ی داستان کوتاه و رمان‌نویسی قلم‌فرسایی کرده است. افزون بر آن، نوشته‌های دیگری در زمینه‌های تربیتی، فرهنگی و فکری دارد که هر یک بیانگر ابعاد مختلف شخصیت این نویسنده است. در این مقاله برآنیم تا علاوه بر آشنایی با شیرزاد حسن، افکار و اندیشه‌های او را در موضوعات مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thoughts and Ideas of Shirzad Hassan (based on his selected works)

نویسندگان [English]

  • yadollah pashabadi 1
  • Hasan Dadkhah 2
  • qolamreza karimifard 3
1 assistans
2 Shahid Chamran Ahwaz University
3 Associate professo in shahidchamranuneversity
چکیده [English]

Shirzad Hassan is a contemporary Kurdish writer that has been writing with a different style from the very beginning. By breaking down taboos and limitations of the traditional society, he was able to reveal some of the causes of helplessness and underdevelopment of the people and the pains and trapping of the lower layers of his community. He is a writer committed to literature and society, and thus leaves the literature free of any limitations: "I’m not committed to anything when writing". The thoughts, insights, and views of this author are spread in the wording of his writings. He has also written short stories and novels. In addition, there are his other pieces of writings in the fields of education, culture and thought, each one of which describes how the personality of this author is. This paper aims to discuss and analyze the ideas and thoughts of Shirzad Hassan in different subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shirzad Hassan
  • ideas and thoughts
  • Child and Woman
  • Fighting traditionalism
  • Intellectuality