استعاره‌ی فضا در کُردی کلهری: بررسی حرف اضافه‌ی مکانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی معناشناختی حروف اضافه قصد دارد تا به بررسی یکی از پرکاربردترین حروف اضافه کُردی کلهری /naw/ در چارچوب معنی­‌شناسی شناختی بپردازد. ماهیتِ روش انجام این پژوهشِ کیفی، توصیفی-تحلیلی است. داده­‌ها از مصاحبه با گویشوران این گویش کُردی به دست آمده و اصالت آن‌ها نیز به تأیید گویشوران بومی رسیده است. جهت تحلیل این حرف اضافه­‌ی مکانی، ابزار نظری به کار گرفته شده طرح­واره­‌ها­ی تصوری در رویکرد شناختی هستند. این پژوهش سعی دارد تا با استفاده از طرحواره­‌ی تصوری حجمی نشان دهد که در شبکه­‌ی معناییِ این حرف اضافه­‌ی پر­کاربرد، سه معنای متمایز «در»­، «درون/داخل»، «در طول/ در مدّت» و یک خوشه­‌ی معنایی وجود دارد که معنای اولیه­‌ی آن در زبان فارسی «در» می­‌باشد. همچنین این حرف اضافه­‌ی مکانی مفاهیم انتزاعی را طوری مفهوم­‌سازی می­‌کند که گویی دارای حجم هستند که می­‌توان به آن­‌ها داخل و یا از آن­‌ها خارج شد. یافته­‌های پژوهش، حاکی از آن است که این حرف اضافه مکانی، بین موضوع­‌های یک محمول رابطه­‌ی «ظرف­/مظروفی» برقرار می­‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Space Metaphor in Kalhuri Kurdish: A Semantic-Cognitive Study of the Spatial Preposition /-naw/

نویسنده [English]

  • Masoud Dehghan
Department of English Literature and Linguistics, Faculty of Literature and Foreign Languages, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate one of the most widely used prepositions, ­i.e. ­/­naw/ in Kalhori Kurdish dialect from cognitive perspective. The methodology of this qualitative study is descriptive-Analytic. The data,­ whose authenticity has been approved by native speakers, has been extracted from interviewing with Kurdish speaking speakers. Also, in order to analyze this Kurdish preposition as a spatial preposition, the theoretical tools used are image schemas in cognitive approach. In this regard, by using container image schemes, the present study intends to show that in the semantic network of this spatial preposition, there are three distinct meanings: "in", "inside", "during­" and one semantic cluster that its prototypical meaning is "in­". Also, this spatial preposition conceptualizes abstract concepts, as if they have containment that each can be taken inwards and outwards. The findings show that this spatial preposition establishes the "container/containee" relation between the arguments of a predicator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial prepositions
  • Kalhori Kurdish
  • cognitive semantics
  • space metaphor
  • container image schema