واکاوی مؤلفه‌های هویتی در نمایش میر نوروزی از منظر نظریه‌ی میخاییل باختین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو پیوسته پژوهشکده کردستان شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشگاه سوره، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه کوششی است برای تحلیل و واکاوی مراسم میر نوروزی به‌ مثابه شکلی از نمایش مقاومت، با استناد به مفهوم کارناوال میخاییل باختین. به همین منظور ضمن تبیین اندیشه‌های باختین در برساخت مفهوم کارناوال و با استناد به مفاهیمی چون چندصدایی، خنده، بدن‌های گروتسک و نیز فلسفه کُنشی به چگونگی شکل‌گیری و بازنمایی این مفاهیم در نمایش میر نوروزی پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که این مفاهیم بر بعد هویتی نمایش اجتماعی-سیاسی میر نوروزی دلالت دارد و می‌توان آن را شکلی از کارناوال با کارکرد اجتماعی و سیاسی دانست. به این معنی که هر کدام از بازیگر-تماشاگران این نمایش هم‌زمان توان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از سایر شخصیت‌های دیگر این نمایش را دارند. به این معنا که هر کس، صداهای دیگران را می‌شنود و هر فرد، به‌ گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، شخصیت دیگری را شکل می‌دهد. در نمایش میر نوروزی مشارکت‌کنندگان در قالب یک کل دیده می‌شوند که توان مقاومت و تغییر وضعیت خود و دیگری را دارند. این تأثیرگذاری از طریق مفاهیم باختینی تفسیر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Identity Components in Mir-e Nowruzi Play According to Mikhail Bakhtin's Theory

نویسندگان [English]

  • Khosro Sina 1
  • Mehdi Moradi 2
1 Academic Committee Member of Kurdistan Studies Institute, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 MA in Dramatic Literature, Soore University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study is an attempt to explore and analyze Mire-Nowrouzi play as a form of resistance based on Mikhail Bakhtin’s concept of Carnival. For this purpose, in addition to explaining Bakhtin's ideas about the construction of the concept of carnival and referring to such concepts as polyphony, laughter, the grotesque body, and action philosophy the formation and representation of these concepts in Mire-Nowrouzi were investigated. The results of the study showed that these concepts have a significant role in giving identity to this social and political play and it can be considered as a form of carnival with both social and political functions. Each actor-audience in the play can influence or be influenced by other characters simultaneously. It means that everyone can hear the voices of others, and each character, inevitably, forms other characters. In the play of Mire-Nowrouzi, participants are seen as a whole with the ability to resist and change their and other’s status. This influence is interpreted based on Bakhtin’s concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakhtin
  • Carnival
  • Political action
  • Mire-Nowrouzi
  • Street Theater