نویسنده = شرافت کریمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختاری داستان موسی و سنگتراش دردیوان میرزا احمد داواشی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-55

10.34785/J013.2020.942

شرافت کریمی؛ جمیل جعفری


2. سیر تاریخی و انواع ترجمه‌های قرآن کریم به زبان‌های فارسی و کردی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 227-246

شرافت کریمی؛ جمیل جعفری؛ سعدی صفار