نویسنده = عادل ملکی
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب سیمای آل و یاران پیامبر (ص) در اشعار کردی و فارسی ماموستا بێخود

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-71

عبدالله رسول نژاد؛ عادل ملکی