نویسنده = محمد کریمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کهن‌الگوی سفر قهرمان در منظومه‌ی خورشید و خرامان الماس‌خان کندوله‌ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-34

محمد کریمی؛ خلیل بیگزاده