نویسنده = گلبهار نادری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مؤلفه‌های رمانتیک در اشعار خلیل مطران و بیسارانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-106

محسن پیشوایی علوی؛ پروین یوسفی؛ گلبهار نادری