کلیدواژه‌ها = الماس‌خان کندوله‌ای
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل کهن‌الگوی سفر قهرمان در منظومه‌ی خورشید و خرامان الماس‌خان کندوله‌ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-34

محمد کریمی؛ خلیل بیگزاده


2. بررسی زندگی، احوال و آثار الماس‌خان کندوله‌‌ای (بر پایۀ نسخه‌های خطی آثار او)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-112

سید آرمان حسینی آبباریکی