کلیدواژه‌ها = عناصر عامیانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی عناصر عامیانه در اشعار نیما یوشیج و عبدالرحمن شرفکندی(هه‌ژار)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-93

هادی یوسفی؛ عهدیه امیری