بررسی تطبیقی عناصر عامیانه در اشعار نیما یوشیج و عبدالرحمن شرفکندی(هه‌ژار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور سنندج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سنندج، ایران

چکیده

یکی از بخش­های ارزشمند و بنیادین در ادبیات ملل مختلف، فرهنگ عامّه، دانش عوام یا همان فولکلور است که به شیوه­های مختلف تبلور پیدا می­کند. بازتاب عناصر فرهنگ عامّه در شعر شاعران نمایانگر پیوند ناگسستنی شعر با مسائل فرهنگی و روزمره‌ی زندگی است. نیما و هه‌ژار از جمله شاعرانی هستند که از عناصر عامیانه تأثیر پذیرفته و در اشعار خود از آن بهره جسته­اند. نوشتار حاضر که به شیوه­ی توصیفی- تحلیلی در پی نشان‌دادن و تطبیق عناصر فرهنگ عامّه در شعر دو شاعر مذکور است، تلاش کرده است که به سؤالات قابل طرح درباره‌ی شیوه و نوع کاربرد عناصر مذکور در شعر دو شاعر پاسخ دهد و و شباهت­ها و تفاوت‌های موجود را نمایان کند. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که در شعر هه‌ژار بسامد عناصر عامیانه به دلیل نوع زندگی وی بیشتر از شعر نیما است، فراوانی عبارات، اصطلاحات و واژه‌های عامیانه در اشعار این دو شاعر، نسبت به سایر عناصر عامیانه‌ی مورد نظر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"A comparative study of folk elements in the poems of Nima Youshij and Abdurrahman Sharafkandi (Hajar)"

نویسندگان [English]

  • Hadi Yousefi 1
  • Ahdie Amiri 2
1 Assistant professor of Persian Language and Literature, Sanandaj PNU, Iran
2 Graduate Student of Persian Language and Literature, Sanandaj PNU, Iran
چکیده [English]

Popular culture, popular knowledge, or folklore, is regarded as an important and fundamental part of the literature of each nation, which crystallizes in different ways. One of these methods reflects the elements of folklore in poetry and works of poetry, Nima Youshij and Hahjar are poets who have been influenced by folk elements and enjoyed in their poems. The present paper seeks to discuss and discuss the elements of folklore in the poetry of these two poets in an adaptive manner, and, while expressing their brief history, the questions and similarities and differences in the manner and type the use of these elements in the poetry of two poets. The results show that in Ha'jar poetry, the frequency of the elemental elements is more than Nima poetry, the abundance of the sentences and the words of the poetry of the two poets is more than the other popular elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative Literature
  • Folklore
  • Folk Elements
  • Nima
  • Ha'jar