کلیدواژه‌ها = ادبیات عامیانه
تعداد مقالات: 1
1. نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-56

جمال احمدی؛ کژال فداکار