بررسی عنصر جدال در دو روایت «خسرو و شیرین» نظامی و «مم و زین» خانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه صلاح الدین، اربیل عراق

چکیده

نظامی از استادان بی‌نظیری است که شیوة داستان‌سرایی او در ادب فارسی، مورد تقلید و تتبع گویندگان و اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است. قدرت و مهارت نظامی در پردازش این داستان‌ها، بسیاری از شاعران صاحب ذوق ایرانی و حتی غیر ایرانی را به جواب‌گویی، اقتباس و یا تقلید برانگیخته است. بازتاب این تأثیرپذیری باعث پدید آمدن آثار قابل توجهی در ادبیات کوردی شده ‌است. از آنجایی که کشمکش یکی از عناصر اصلی داستان است که بر کشش و جذابیت داستان تأثبر مستقیم دارد، در این پژوهش سعی شده است به کشمکش‌های موجود در هر دو داستان خسرو و شیرین نظامی گنجوی و مم و زین احمد خانی پرداخته شود. نتایج حاصل آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که هر دو داستان، به وسیلة کشمکش‌ها نیرو می‌گیرند و تحرک می‌یابند و این باعث شده است که کشمکشهای موجود در هر دو روایت در پیشبرد داستان نقش بسزایی داشته‌ باشند. مقاله حاضر با شیوه‌ای توصیفی-تحلیلی، در چارچوب اصول داستان پردازی نوین، نقش ویژه عنصر داستانی کشمکش را در هر دو روایت خسرو و شیرین نظامی و مم و زین احمد خانی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و برای این منظور با توجه به پیرنگ هر دواستان، انواع کشمکش مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد و در معرض دید خواننده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conflict element in the both heroic poems: Nizami’s (Khasraw u shirin ) and Khani’s (Mamu Zin)

نویسنده [English]

  • Jihad Rashid
Associate Professor of Persian Language and Literature, Salahaddin University, Erbil Iraq
چکیده [English]

Nizami is one of the masters of epics, who was difficult to find a rival for in the Persian literature, He was a leader for a lot of researchers and writers. Nizami’s ability in writing this heroic poem made most of the sensitive Persian and non-Persian poets to be affected by him either by imitating him or deriving him.
This influence has been derived to the Kurdish Literature in a very attractive way and since Conflict is one of the important effective elements of the heroic poem, for that the researcher of this research puts the light on this element in both epics: Nizami’s (khasraw u Shirin) and Khani’s (Mam u Zin).
The result of this research concludes that conflict in these previous epics was the relying element in developing the plot, and by using the analytical-descriptive method the researcher will show: the origin of writing modern epics, the role of conflict in the heroic poems of (Khasraw u Shirin) and (Mam u Zin), and it will evaluate the kinds of conflict in a way it will be explicit to the reader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nizami
  • Khani
  • Khasraw u Shirin
  • Mam u Zin
  • Conflic