دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-259 
6. برجسته‌نمایی مهم‌ترین گروه‌ «مرز همگویی» در گونه‌های زبانی شمال استان ایلام

صفحه 95-117

یاسر سنائی؛ آرزو نجفیان؛ سیف‌الله ملایی پاشایی؛ علی سنائی