کلیدواژه‌ها = ادبیات شفاهی
تعداد مقالات: 3
1. بازنمایی اجتماعیات در ادبیات کردی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-80

حسین محمدزاده


2. «بیت» در ادب فولکلور کردی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-76

حسین میکائیلی


3. پاێه‌مووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-100

مسعود باوان پوری؛ سکینه آزادی؛ وحید سجادی فر