کلیدواژه‌ها = حافظ
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بینامتنی سروده‌های قاصد و حافظ

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-18

فاطمه مدرسی


2. نقد و بررسی ملمع های کردی-پارسی از جهت ساختار و پیوند معنایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-32

الیاس نورایی؛ نجیمه آزادی ده عباسانی؛ سعید احمدی