نویسنده = ���������������� ������
بررسی و تحلیل اندیشه‌های شیرزاد حسن (بر اساس منتخب آثار داستانی وی)

دوره 3، شماره 1، آذر 1396، صفحه 31-58

یدالله پشابادی؛ حسن دادخواه؛ غلامرضا کریمی فرد