قواعد کپی رایت و مجوزدهی

 کلیه مقالات منتشرشده به صورت دسترسی آزاد و به طور رایگان در اختیار عموم قرار دارند. نشریه به نویسندگان مقالات منتشرشده این اختیار و اجازه را می دهد که حق نشرمقاله خود در نشریه را بدون محدودیت لحاظ نمایند. کاربران می توانند مقالات و محتوای منتشرشده در سایت را به فرمت ها و شیوه های متفاوت همرسانی، نسخه برداری و یا بازنشر نمایند. ماموریت ما حمایت از تبادل بین المللی دانش از طریق انتشار پژوهش در این نشریه به صورت دسترسی آزاد است تا در اختیار عموم  قرار بگیرد. مقالات منتشرشده بر حسب شرایط و ضوابط طرح شده در مجوز Creative Commons BY در دسترس عموم قرار می گیرند. برای مفاد مجوز به این آدرس مراجعه بفرمایید:

 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0