قواعد کپی رایت و مجوزدهی

 کلیه مقالات منتشرشده به صورت دسترسی آزاد و به طور رایگان در اختیار عموم قرار دارند. نشریه به نویسندگان مقالات منتشرشده این اختیار و اجازه را می‌دهد که حق نشر مقالۀ خود در نشریه را بدون محدودیت لحاظ کنند. کاربران می‌توانند مقالات و محتوای منتشرشده در سایت را به فرمت‌ها و شیوه‌های متفاوت همرسانی، نسخه‌برداری و یا بازنشر کنند. مأموریت ما حمایت از تبادل بین‌المللی دانش از طریق انتشار پژوهش در این نشریه به صورت دسترسی آزاد است تا در اختیار عموم  قرار بگیرد. مقالات منتشرشده بر حسب شرایط و ضوابط طرح شده در مجوز Creative Commons BY در دسترس عموم قرار می‌گیرند. برای مفاد مجوز به این آدرس مراجعه بفرمایید:

 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0