درباره نشریه

پژوهشنامه ادبیات کُردی در قالب دوفصلنامه زیر نظر پژوهشکده کردستان‌شناسی دانشگاه کردستان منتشر می‌شود. این دوفصلنامه با شماره شاپای 3657-2645 کتابخانه ملی ایران، و بر اساس مجوز  شماره 14844/89 مورخ 4/7/89 از ادارة کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتشر می‌‌شود.

.پژوهشنامه ادبیات کُردی بر اساس گواهی کمیسیون نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه  علمی "ب" است

پژوهشنامه ادبیات کُردی مقالات اصیل پژوهشی به دو زبان کُردی و فارسی را در زمینة ادبیات کردی یا ادبیات تطبیقی کردی و سایر زبان‌ها، منتشر می­‌کند و از پذیرش تحقیقات میان‌رشته­‌ای با محوریت ادبیات کردی استقبال می­‌کند. نشریه همچنین پذیرای نقد کتب و مقالات حوزه زبان و ادبیات کردی است.