اخبار و اعلانات

مجوز نمایه شدن در بانک اطلاعاتی "Directory of Research Journals Indexing"

بنا به مجوز حاضر مجوز بانک اطلاعاتی "Directory of Research Journals Indexing" به صورت رسمی پژوهشنامه ادبیات کردی را نمایه کرد.

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقاله

مقاله ارسالی باید  حاصل کار پژوهشی  و علمی باشد  و قبلاً در نشریة دیگری اعم از داخلی یا خارجی، یا عیناَ درمجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده باشد.

مطالعه بیشتر