راهنمای نویسندگان

شیوه‌نامة پذیرش و چاپ مقالات در پژوهشنامه ادبیات کُردی

هزینه بررسی، داوری، ویراستاری، انتشار و چاپ مقالات در این نشریه شش میلیون ریال معادل ششصد هزار تومان است.  

تکمیل کردن « فرم تعارض منافع » و ارسال آن همراه فایل اصلی مقاله الزامی است. PDF

پژوهشنامه ادبیات کُردی مقالات اصیل پژوهشی به دو زبان کُردی و فارسی را در زمینة ادبیات کردی یا ادبیات تطبیقی کردی و سایر زبان‌ها، منتشر می­‌کند و از پذیرش تحقیقات میان‌رشته­‌ای با محوریت ادبیات کردی استقبال می‌کند.

2ـ مقالات ارسالی باید حاصل تلاش علمی نویسنده (نویسندگان) مقاله باشد و در تهیه و تنظیم آن، اصول اخلاق علمی رعایت شده باشد. 

3ـ  مقاله نباید برای هیچ یک از مجله‌های داخل یا خارج از کشور ارسال و یا در مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ شده باشد و تا اتمام فرایند داوری و اعلام نتیجه، مقاله به هیچ مجله‌ای ارسال نشود.

4ـ مسئولیت مطالب هر مقاله از هر نظر، بر عهدة نویسنده (نویسندگان) مقاله است.

5 ـ مقالات کُردی باید بر اساس شیوه‌های نگارشی استاندارد رسم الخط کُردی و مقالات فارسی نیز بر اساس شیوه‌نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود. در صورت لزوم، مجله در ویراستاری مقاله، بدون تغییر محتوای آن، آزاد است.

6ـ مقاله باید شامل چکیده (حداکثر 250 واژه، براساس معیارهای صحیح چکیده نویسی)، کلید واژه‌ها (بین 4 الی 7 واژه)، مقدّمه (بیان مسأله، فرضیه‌ها و پرسش‌های تحقیق، اهداف، پیشینه و سیر مطالعات صورت گرفته و...)، بحث و بررسی، و نتیجه‌گیری باشد. مجله از پذیرش مقاله‌های بلند (بیش از 8000 واژه) معذور است.

7ـ همراه مقاله باید چکیده کُردی، فارسی و انگلیسی فرستاده شود. نویسندگان غیر کُردزبان که نوشتن به زبان کُردی برایشان مقدور نیست، از این مقوله مستثنی هستند و مجله خود چکیده کُردی را برای مقاله‌شان منتشر می‌کند.

8ـ فایل مقاله به صورت تایپ شده با قلم B Lotus  13 (برای مقالات فارسی) و Unikurd Hejar  13 (برای مقالات کُردی) در برنامة word و مطابق با معیارهای استاندارد مقاله‌نویسی ارسال شود. فاصلة میان سطرها یک سانتی‌متر باشد.

9ـ عنوان مقاله با قلم درشت (Bold) شمارۀ 15 و سایر عناوین بخش‌های مختلف مقاله با قلم درشت (Bold) شمارۀ 13 نوشته شود. 

10ـ متن چکیدة انگلیسی همراه با کلیدواژه‌ها با قلم  Times New Roman 12 در پایان مقاله آورده شود. 

11ـ واژه‌های لاتین در متن مقاله با قلم Times New Roman 11 نوشته شود.

12ـ معادل لاتین کلمات در پایین صفحه به صورت پانوشت بیاید. عناوین و اصطلاحات خاصّی که نویسنده لازم می‌داند تلفظ صحیح آنها در مقاله درج شود، معادل لاتین‌شان با الفبای فونتیک در پایین صفحه آورده شود. 

13ـ توجه داشته باشید که در فایل اصلی مقاله نباید هیچ گونه مشخصاتی از قبیل نام نویسنده، آدرس، ایمیل، تلفن و... آمده باشد. مشخصات نویسنده(گان) باید در فایلی جداگانه با عنوان «فایل مشخصات نویسنده/ نویسندگان» ارسال شود و شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، میزان تحصیلات و مرتبة علمی نویسندگان، مشخص کردن نویسندۀ مسئول، آدرس ایمیل نویسندگان، وابستگی سازمانی نویسندگان (نام دانشگاه و...)، آدرس کامل پستی به همراه کد پستی و شماره تلفن باشد.

14ـ  ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز، به صورت (نام مؤلّف، سال انتشار: شمارة صفحه یا صفحات) نوشته شود، برای مثال:   (محمّدی، 1390: 25)

در مورد منابع غیرکُردی (غیرفارسی)، همانند منابع کُردی یا فارسی عمل شود.

15ـ ارجاعات قرآنی به صورت (نام سوره: شمارۀ آیه) داخل پرانتز نوشته شود؛ برای مثال: (الرحمن: 20)

16ـ نقل قول‌های مستقیم بیش از 3 سطر به صورت جدا از متن، با تورفتگی 1.5 سانتی‌متر از سمت راست، درج شود.

17ـ  منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده با پیروی از روش APA  به شرح زیر آورده شود:

ـ کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (تاریخ انتشار داخل پرانتز). نام کتاب (ایتالیک). نام مترجم یا مصحّح، محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ.

ـ مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (تاریخ انتشار داخل پرانتز). عنوان مقاله (داخل گیومه). نام نشریه (ایتالیک)، دوره / سال، شماره (پیاپی)، شمارة صفحات مقاله.

ـ مجموعه‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (تاریخ انتشار داخل پرانتز). عنوان مقاله (داخل گیومه). نام مجموعه مقالات (ایتالیک)، نام ویراستار یا گردآورنده، محل نشر: نام ناشر، شمارة صفحات مقاله.

ـ سایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (تاریخ درج مقاله یا نوشتار در سایت اینترنتی داخل پرانتز). عنوان مقاله (داخل گیومه). نام و نشانی سایت اینترنتی به صورت ایتالیک (لینک مقاله). 

18ـ عناوین بخش‌های مختلف مقاله (همچون مقدمه، پیشینه، مبانی نظری و...) شماره‌گذاری شود و عناوین فرعیِ هر عنوان نیز با درج شمارۀ فرعی از راست به چپ مشخص شود؛ دقت کنید که بین اعداد خط فاصله گذاشته شود (مثلاً 1-1- / 1-2- / 1-3- / 1-3-1- / 1-3-2- / 1-3-3-).

19ـ واژه‌ها بر اساس معیارهای جدا‌نویسی تایپ شود. همچنین در موارد لازم نیم‌فاصله حتماً رعایت شود. به عنوان مثال: قرن‌ها، می‌شود، گفته‌ایم، شده‌اند و...

20ـ علایم نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطه‌ویرگول، دونقطه، علامت پرسش، علامت تعجب و... باید به کلمه قبل از خود چسبیده باشد و با کلمة بعدی یک فاصله داشته باشد. کلمات داخل پرانتز یا گیومه بدون فاصله با پرانتز یا گیومه‌های پیش و پس بیایند؛ برای مثال: (ادبیات) / «ادبیات». نقطه‌گذاری در پایان کلمات یا عباراتِ دارای پرانتز یا گیومه نیز پس از پرانتز یا گیومه انجام بگیرد؛ برای مثال: (محمّدی، 1390: 25). / «               ».

21ـ پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت موارد فوق است. در غیر این صورت، مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد و برای بازبینی مجدد برای نویسنده باز پس فرستاده می‌شود.

22ـ پژوهشنامه در پذیرش و ویرایش مقالات آزاد است.