اصول اخلاقی انتشار مقاله

رعایت اصول و موازین علمی و پژوهشی از سوی نویسندگان، داوران، هیأت تحریریه، ویراستاران و کادر مدیریتی و اجرایی مجله به منظور اطمینان از کیفیت بالای نشر مقالات علمی بسیار حائز اهمیت است. در زیر به برخی از موارد مهم اخلاق سنجی پژوهش اشاره می‌شود:

 

ضوابط مربوط به نویسندگان:

1ـ مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد. در صورت استفاده از پژوهش‌های دیگران باید به آن آثار استناد شود. سرقت علمی به هر شکل ممکن، از قبیل از استفاده از پژوهش دیگری، کپی کردن، یا نوشتن پژوهش یا یافته‌های دیگران با جمله‌بندی متفاوت و... قابل قبول نیست.

2ـ نویسندگان مقالات از طرح مسائل و موضوعات برخلاف قوانین و موازین جمهوری اسلامی ایران پرهیز نمایند و در نگارش مقاله، ضمن حفظ نگرش علمی، از ذکر مطالب یا موضع‌گیری‌های احساسی و تنش‌زا جداً خودداری کنند.   

3ـ مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات همایش‌ها و مجامع علمی‌ به چاپ نرسیده باشد و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد و تا اتمام فرایند داوری و اعلام نتیجه، مقاله به هیچ مجله‌ای ارسال نشود.

4ـ تکمیل کردن فرم تعارض منافع و ارسال آن به همراه فایل اصلی مقاله. PDF

5- بعد از این‌که مقاله وارد فرایند داوری شد، انصراف از بررسی مقاله قابل قبول نیست. همچنین انصراف از چاپ مقاله‌هایی که برای چاپ پذیرش گرفته‌اند، امکان‌پذیر نیست.

6- نویسنده مسئول مقاله مشخص شود.  

7- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده از آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

8ـ‌ در صورت مشاهدة هرگونه خطا و بی‌دقتی در مقاله، نویسنده باید خطای مشاهده شده را به فصلنامه اطلاع دهد و در جهت رفع خطا و تصحیح مقاله همکاری نماید.

 

 


 

 

ضوابط مربوط به داوران:

1ـ خواهشمند است در مدت زمان تعیین‌شده نتیجة داوری ارسال شود و اگر امکان داوری فراهم نباشد، بدون تأخیر به دفتر فصلنامه اطلاع داده شود.

2ـ در صورتی که مقالة ارسال شده در حوزه تخصصی داور نباشد و یا اگر فقط در مورد بخشی از مقاله می‌تواند اعلام نظر کند، مراتب را به دفتر فصلنامه اطلاع دهد و حوزه تخصصی خود را اعلام نماید.

3ـ تا زمان چاپ و انتشار مقاله در پژوهشنامه ادبیات کردی، لازم است که داوران ارجمند به محرمانگی مقاله احترام بگذارند و در طول مدت داوری تا زمان چاپ و انتشار مقاله، اصل مقاله و جزئیات داوری را به صورت محرمانه نزد خود نگهدارند.

4ـ در مواردی که داور احساس می‌کند نمی‌تواند مقاله را عادلانه و بدون غرض داوری نمایند، آن را عودت دهد.

5ـ در صورتی که در تهیة مقالة ارسال شده برای داوری، همکاری داشته است، آن را عودت دهد.

6ـ در طول مدت داوری، از اطلاعات مقاله در جهت منافع خود و یا سود و زیان شخص یا سازمانی دیگر استفاده نکند.

7ـ داوری مقاله نباید متأثر از ملیت، مذهب، عقاید سیاسی، جنسیت و سایر ویژگی‌های نویسنده و ملاحظات تجاری آن باشد.

8ـ داوری را خود انجام دهد و بدون اجازه فصلنامه، آن را به داور یا داورانی دیگر واگذار نکند.

9ـ در صورتی که شرایطی برای داور پیش آید که نتواند در مدت زمان تعیین‌شده نتیجة داوری را ارسال نماید، لازم است که به دفتر فصلنامه اطلاع دهد.

10ـ توضیحات داور دربارة مقاله شفاف، روشن و صریح باشد و در صورت لزوم به همراه نکات داوری، مصداق‌ها و شواهد موجود در مقاله را نیز ذکر کند. داوران محترم توجه نمایند که از ذکر جملات کلّی، مثل «این پژوهش قبلاً انجام شده است» پرهیز نمایند و شواهد و ارجاعات لازم را در جهت اثبات ادعای خود بیاورند. همچنین پیشنهادات لازم جهت اِعمال اصلاحات در مقاله نیز حائز اهمیت است.

 

 


 

 

ضوابط مربوط به مسئولان مجله:

 

1ـ اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات کاملاً محرمانه است و تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند، مانند مدیر مسئول، سردبیر، مدیر اجرایی و اعضای هیأت تحریریه و سایر عوامل فعال مانند داوران، مشاوران، ویراستار، صفحه‌آرا و ناشر در حفظ اطلاعات نویسندگان، دقت و امانتداری لازم را داشته باشند و در هر شرایطی از اطلاعات نویسندگان محافظت کنند، مگر در صورت سرقت علمی که در اختیار گذاشتن اطلاعات برای کمیته پیگیری مربوطه بلامانع است.

2ـ تصمیم‌گیری درباره مقالات در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی ، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود.

3ـ پژوهشنامه ادبیات کردی با توجه به اهداف، اصول و ضوابط علمی خود، در رد یا پذیرش هر مقاله اختیار تام دارد.

4ـ مسئولان مجله همواره باید استراتژی‌هایی را به منظور بالا بردن کیفیت مقالات، پیشنهاد داده و اجرا کنند.

5ـ پژوهشنامه ادبیات کردی، راهنمایی‌های لازم را درخصوص هر آنچه از نویسنده انتظار دارد، در اختیار او بگذارد. این دستورالعمل‌ها باید به طور منظم به‌روز و در صورت امکان به این ضوابط ارجاع شود.

ناشناس بودن هویت داوران و نویسندگان تا زمانی که تصمیمی در مورد مقاله اتخاذ نشده است، باید حفظ شود.

 

عضو مراکز اخلاق سنجی پژوهش:

 

Creative Commons
Committee on Publication Ethics (COPE)