اصول اخلاقی انتشار مقاله

رعایت اصول و موازین علمی و اخلاق پژوهشی از سوی نویسندگان، داوران، هیأت تحریریه، ویراستاران و کادر مدیریتی و اجرایی پژوهشنامه ادبیات کردی به منظور اطمینان از کیفیت بالای نشر مقالات علمی و رعایت استانداردهای حوزه اخلاق پژوهش بسیار حائز اهمیت است. این نشریه از قوانین Cope در اخلاق پژوهش پیروی می‌کند. پژوهشنامه ادبیات کردی تلاش می کند بالاترین استانداردهای اخلاقی انتشار مقاله را رعایت نماید و همه اقدامات ممکن را نیز در برابر هر گونه تخلف در انتشار انجام می دهد. نشر مقاله بر اساس اصول اخلاقی انتشار مستلزم مشارکت فعال همه اعضای مسئول (نویسندگان، داوران، ویراستاران و ناشر) در روند انتشار است تا بر اساس استانداردهای مورد انتظار اخلاقی عمل نمایند. نشریه سعی می نماید به طور جدی استانداردهای اخلاق انتشار مقاله را لحاظ نموده و با آنها مطابقت کامل داشته باشد.

عضو مراکز اخلاق سنجی پژوهش:

 

Creative Commons
Committee on Publication Ethics (COPE)

ضوابط مربوط به نویسندگان:

1- مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد. در صورت استفاده از پژوهش‌های دیگران باید به آن آثار استناد شود. سرقت علمی به هر شکل ممکن، از قبیل از استفاده از پژوهش دیگری بدون ارجاع، کپی کردن، مقاله تکراری، یا نوشتن پژوهش یا یافته‌های دیگران با جمله‌بندی متفاوت و... قابل قبول نیست.

2- نویسندگان مقالات از طرح مسائل و موضوعات برخلاف قوانین و موازین جمهوری اسلامی ایران پرهیز نمایند و در نگارش مقاله، ضمن حفظ نگرش علمی، از ذکر مطالب یا موضع‌گیری‌های احساسی و تنش‌زا جداً خودداری کنند.

3-  نویسندگان باید امر پژوهش را به شیوه ای مسئولانه و اخلاقی انجام دهند که با قوانین و قواعد مربوطه و دستورالعمل های شیوه نامه نشریه مطابقت کامل داشته باشد.

4- مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات همایش‌ها و مجامع علمی‌ به چاپ نرسیده باشد و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد و تا اتمام فرایند داوری و اعلام نتیجه، مقاله به هیچ مجله‌ای ارسال نشود.

5- تکمیل کردن فرم تعارض منافع و ارسال آن به همراه فایل اصلی مقاله. PDF

6- بعد از این‌که مقاله وارد فرایند داوری شد، انصراف از بررسی مقاله قابل قبول نیست. همچنین انصراف از چاپ مقاله‌هایی که برای چاپ پذیرش گرفته‌اند، امکان‌پذیر نیست.

7- نویسنده مسئول مقاله مشخص شود.  

8- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده از آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

9- در صورت مشاهدة هرگونه خطا و بی‌دقتی در مقاله، نویسنده باید خطای مشاهده شده را به فصلنامه اطلاع دهد و در جهت رفع خطا و تصحیح مقاله همکاری نماید.

10. نویسندگان باید ناشر (دانشگاه کردستان) را جهت تحقیق در خصوص تضاد منافع واقعی یا احتمالی که ممکن است به عنوان تاثیر بر نتایج یا تفسیر متن ارسالی 
آنها تلقی شود، مطلع نمایند.


ضوابط مربوط به داوران:

1- خواهشمند است در مدت زمان تعیین‌شده نتیجة داوری ارسال شود و اگر امکان داوری فراهم نباشد، بدون تأخیر به دفتر فصلنامه اطلاع داده شود.

2- در صورتی که مقالة ارسال شده در حوزه تخصصی داور نباشد و یا اگر فقط در مورد بخشی از مقاله می‌تواند اعلام نظر کند، مراتب را به دفتر فصلنامه اطلاع دهد و حوزه تخصصی خود را اعلام نماید.

3- تا زمان چاپ و انتشار مقاله در پژوهشنامه ادبیات کردی، لازم است که داوران ارجمند به محرمانگی مقاله احترام بگذارند و در طول مدت داوری تا زمان چاپ و انتشار مقاله، اصل مقاله و جزئیات داوری را به صورت محرمانه نزد خود نگهدارند.

4- در مواردی که داور احساس می‌کند نمی‌تواند مقاله را عادلانه و بدون غرض داوری نمایند، آن را عودت دهد.

5- در صورتی که در تهیة مقالة ارسال شده برای داوری، همکاری داشته است، آن را عودت دهد.

6- در طول مدت داوری، از اطلاعات مقاله در جهت منافع خود و یا سود و زیان شخص یا سازمانی دیگر استفاده نکند.

7- داوران باید متون ارسالی را بر اساس اصالت، اهمیت و ارتباط آنها بدون هیچ گونه جانبداری، منصقانه بررسی و ارزیابی کنند.

8- داوران باید نظرات بی طرفانه و سازنده ارائه دهند و نظرات آنها عاری از نظر تحریک آمیز، هجوآمیز، خصمانه یا تحقیرآمیز باشد. 

9- داوری مقاله نباید متأثر از ملیت، مذهب، عقاید سیاسی، جنسیت و سایر ویژگی‌های نویسنده و ملاحظات تجاری آن باشد.

10- داوری را خود انجام دهد و بدون اجازه فصلنامه، آن را به داور یا داورانی دیگر واگذار نکند.

11- در صورتی که شرایطی برای داور پیش آید که نتواند در مدت زمان تعیین‌شده نتیجة داوری را ارسال نماید، لازم است که به دفتر فصلنامه اطلاع دهد.

12- داوران باید از بازبینی متن ارسالی که هرگونه تضاد منافع احتمالی را برای ناشر ایجاد می کند، خودداری کنند و قبل از ادامه بررسی متن، درخواست مشاوره کنند.

13- توضیحات داور دربارة مقاله شفاف، روشن و صریح باشد و در صورت لزوم به همراه نکات داوری، مصداق‌ها و شواهد موجود در مقاله را نیز ذکر کند. داوران محترم توجه نمایند که از ذکر جملات کلّی، مثل «این پژوهش قبلاً انجام شده است» پرهیز نمایند و شواهد و ارجاعات لازم را در جهت اثبات ادعای خود بیاورند. همچنین پیشنهادات لازم جهت اِعمال اصلاحات در مقاله نیز حائز اهمیت است.


ضوابط مربوط به ویراستاران:

1- ویراستاران باید متن ارسالی را بر اساس شایستگی علمی آن، که شامل اصالت، وضوح، اهمیت و ارتباط با اهداف و خط مشی پژوهشنامه ادبیات کردی است، بپذیرند یا رد کنند.

2- ویراستاران باید هنگام بررسی متن ارسالی، بی طرفی خود را حفظ کنند و بدون هرگونه جانبداری یا بدون هرگونه ملاحظات تجاری عمل کنند.

3- ویراستاران باید مقرراتی را رعایت کنند که بر هرگونه تضاد منافع و استفاده نادرست از نوشته های منتشر نشده به عنوان داور همتا نظارت می کنند.

4- ویراستاران باید بر عملکرد نویسندگان و داوران همتا نظارت داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که نویسندگان و داوران همتا نقش خود را در فرایند بررسی  متون ارسالی تحقق ببخشند.

5- ویراستاران باید سیاست های سرمقاله ای پیروی کنند گزارش دهی صادقانه، جامع و اخلاقی را ترویج می کند.

6- ویراستاران باید محرمانه بودن مقالات منتشر نشده و ناشناس بودن داوران را تضمین کنند. 

7- ویراستاران باید در فرایند نوشتن، ارسال، پذیرش و/یا رد، بررسی مقاله ارسالی، به منظور حفاظت از یکپارچگی مجله، تخلفات جدی و فرضی را دنبال کنند. ویراستاران همچنین باید هرگونه نوشته را که هر شکلی از نگرانی درمورد سوء رفتار احتمالی را ایجاد می کند رد کنند، و تلاش های شایانی برای انجام تحقیقات کامل و حل مشکل انجام دهند.


ضوابط مربوط به مسئولان مجله:

1- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات کاملاً محرمانه است و تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند، مانند مدیر مسئول، سردبیر، مدیر اجرایی و اعضای هیأت تحریریه و سایر عوامل فعال مانند داوران، مشاوران، ویراستار، صفحه‌آرا و ناشر در حفظ اطلاعات نویسندگان، دقت و امانتداری لازم را داشته باشند و در هر شرایطی از اطلاعات نویسندگان محافظت کنند، مگر در صورت سرقت علمی که در اختیار گذاشتن اطلاعات برای کمیته پیگیری مربوطه بلامانع است.

2- تصمیم‌گیری درباره مقالات در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی ، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود.

3- پژوهشنامه ادبیات کردی با توجه به اهداف، اصول و ضوابط علمی خود، در رد یا پذیرش هر مقاله اختیار تام دارد.

4- مسئولان مجله همواره باید استراتژی‌هایی را به منظور بالا بردن کیفیت مقالات، پیشنهاد داده و اجرا کنند.

5- پژوهشنامه ادبیات کردی، راهنمایی‌های لازم را درخصوص هر آنچه از نویسنده انتظار دارد، در اختیار او بگذارد. این دستورالعمل‌ها باید به طور منظم به‌روز و در صورت امکان به این ضوابط ارجاع شود.

6- ناشناس بودن هویت داوران و نویسندگان تا زمانی که تصمیمی در مورد مقاله اتخاذ نشده است، باید حفظ شود.


ضوابط مربوط به ناشر:

1- ناشر باید استاندارد های سختگیرانه اخلاق انتشار را برای حفظ اعتبار مجله رعایت کند.

2-ناشر باید حمایت سازمانی را ارائه دهد و منابع مفید مورد نیاز برای انتشار نوشته های اصلی و دقیق، از جمله، در صورت لزوم مشاوره حقوقی تخصصی و بررسی مسائل مربوط به افترا، نقض حقوق و حق چاپ را فراهم کند.

3- ناشر باید اطمینان حاصل کند که خط مشی های زروشنی برای ارائه راهنمایی، رسیدگی و رفع تضلد مربوط به ویراستاری وجود دارد.

4-  ناشر باید انتشار محتوایی را که مطابق با استانداردهای اخلاقی در انتشار نیست، متوقف کند. در صورت لزوم، ناشر باید اصلاحات، شفاف سازی ها، استرداد و عذر خواهی را به سرعت و با اهمیت درخور منتشر کند.