پژوهشنامه ادبیات کُردی در قالب دوفصلنامه زیر نظر پژوهشکده کردستان‌شناسی دانشگاه کردستان منتشر می‌شود. این دوفصلنامه با شماره شاپای 3657-2645 کتابخانه ملی ایران، و بر اساس مجوز  شماره 14844/89 مورخ 4/7/89 از ادارة کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتشر می‌‌شود.

پژوهشنامه ادبیات کُردی مقالات اصیل پژوهشی به دو زبان کُردی و فارسی را در زمینة ادبیات کردی یا ادبیات تطبیقی کردی و سایر زبان‌ها، منتشر می­‌کند و از پذیرش تحقیقات میان‌رشته­‌ای با محوریت ادبیات کردی استقبال می­‌کند. 

 


نویسندگان محترم توجه داشته باشند، لطفاً مقالات خود را بر اساس شیوه نامه مندرج در بخش «راهنمای نویسندگان» در سایت مجله، ارسال فرمایید.

پژوهشنامه ادبیات کردی از پذیرش مقالاتی که بر اساس شیوه نامه مجله تنظیم نشده اند، معذور است.  

با توجه به مصوبه هیأت تحریریه مجله، چاپ مقاله از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد به تنهایی امکان پذیر نیست و ذکر نام یک عضو هیأت علمی در کنار نام آنها الزامی است. 

دانشجویان دکترا از این قاعده مستثنی هستند.

 بر اساس مصوبه هیأت تحریریه پژوهشنامه ادبیات کردی، ارسال چکیده‌های کُردی، فارسی و انگلیسی همراه مقاله الزامی است.

*نویسندگان غیر کُرد زبان که نوشتن به زبان کُردی برایشان مقدور نیست، از این قاعده مستثنی هستند و مجله خود، چکیدة کُردی را همراه مقاله‌شان منتشر خواهد کرد.*

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.. 


مشخصات مجله

محل چاپ: ایران، سنندج

ناشر: پژوهشکده کردستان­شناسی دانشگاه کردستان

حوزۀ تخصصی: زبان و ادبیات کردی

اعتبار مجله در حال بررسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

زبان مجله: دو زبانه فارسی و کردی با چکیده انگلیسی

نوبت انتشار: دو فصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

شاپا: 2645-3657 (چاپی)؛ 0039-2717 (الکترونیک)

هزینه بررسی و انتشار مقاله:ندارد

نوع داوری:حداقل دو داور دو سویه و ناشناس

زمان داوری: سه تا شش ماه

دسترسی به مقالات: رایگان

نمایه شده: بلی

اخلاق سنجی پژوهش: Creative Commons, Committee on Publication Ethics (COPE)
پست الکترونیک:  kurdlit@uok.ac.ir

 

 

 -

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1399 

ابر واژگان