خط مشی دسترسی آزاد

پژوهشنامه ادبیات کردی نشریه ای با دسترسی آزاد است، به این معنی که تمام محتوای آن به صورت رایگان و بدون هزینه در اختیار کاربر یا موسسه وی قرار می گیرد. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند به متن کامل مقالات هستند، یا مختارند از آنها برای هر هدف قانونی بدون درخواست اجازه قبلی از ناشر یا نویسنده به شرطی که به مقاله ها استناد کنند، استفاده کنند. این اصول در تطابق با تعریف BOAI از دسترسی باز قرار دارد.