خط مشی دسترسی آزاد

پژوهشنامه ادبیات کردی نشریه‌ای با دسترسی آزاد است، به این معنی که تمام محتوای آن به صورت رایگان و بدون هزینه در اختیار کاربر یا مؤسسۀ وی قرار می‌گیرد. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند به متن کامل مقالات هستند و مختارند از آنها برای هر هدف قانونی بدون درخواست اجازۀ قبلی از ناشر یا نویسنده، مشروط بر استناد به مقاله‌ها، استفاده کنند. این اصول در تطابق با تعریف BOAI از دسترسی باز قرار دارد.